A koronavírusról biztosítási szemszögből

2020. március 10.

1. Fizet-e a biztosító egy káresemény kapcsán, ha olyan területre utazunk, amely a beutazás napján szerepel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által közzétett, „I. Utazásra nem javasolt országok / térségek” listáján?

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

NEM és soha nem is fizetett. Utazás előtt érdemes ránézni erre a listára. Ezen kívül érdemes a „II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek” listáját is végigfutni. Itt pár ország/terület esetében „a rendőrség által kontrollált, katonai kényszerintézkedést is lehetővé tevő karantént” vezettek be a járvány megfékezése érdekében. Ezekre a településekre sem bemenni sem onnan kijönni nem lehet.

Amennyiben az utazás során kerül az adott terület vagy régió az „utazásra nem javasolt térségek” közé, a biztosítási fedezet kiterjed minden, a szabályzatban rögzített eseményre.

2. Mi a helyzet abban az esetben, ha a célország nem szerepel a listán, ugyanakkor átutazás történik olyan országon, térségen keresztül, ami viszont az utazásra nem javasolt országok, térségek közé bekerült? (ide tartozik a reptéri átszállás, vagy az autóval átutazás is)

Ebben az esetben ugyanúgy beutazásról van szó, az 1. pontban leírtak szerint a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fent.

3. Mi történik akkor, ha valakit külföldön karanténba zárnak, mire fizet a biztosító?

Amennyiben karanténba kerül az utas, pusztán a karanténba kerülés ténye nem jelent szolgáltatási kötelezettséget a biztosító részéről, erre tehát „nem fizet” a biztosító. Ellenben fennáll a térítési kötelezettség, ha pl. sürgősségi orvosi ellátásra szorul az utas, vagy ha egyéb, a szabályzatban nevesített esemény történik. Ilyen például, ha az ügyfél a karantén ideje alatt megbetegszik – akár koronavírus-fertőzés miatt, akár más miatt –, vagy baleset éri. Ezekben az esetekben a feltételben foglaltak szerint az egészségügyi ellátás költségeit térítik.

4. Van-e lehetőség az utasbiztosítás meghosszabbítására abban az esetben, ha egy esetlegesen elrendelt karantén tovább tart, mint ameddig az utasbiztosítás szól?

Igen, van rá lehetőség a mindenkor aktuális szabályozással összhangban. Fontos, hogy az ügyfél által aláírt kérelemnek a szerződés eredeti lejárata előtt be kell érkeznie a biztosítóhoz! Ilyenkor a módosítás utáni díjelőírást bankkártyás fizetéssel kell rendezni.

5. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás (storno) kiterjed-e arra az esetre, ha az ügyfél a koronavírus miatt nem utazik el?

Nem.

Útlemondás biztosítás kapcsán nem minősül káreseménynek, így nem jár kártérítés abban az esetben, ha a célországba az utazás kezdetén már nem lehet belépni, mert az adott terület felkerült az „utazásra nem javasolt térségek” közé. Ebben az esetben az utazási irodának fel kell ajánlania egy másik utat, vagy vissza kell adnia az utazásra befizetett összeget az utasnak, a 472/2017. (XII.28) kormányrendelet értelmében. Fontos hangsúlyozni, hogy az utazó félelme szintén nem lemondási ok.

A szerződési feltételek kitérnek a díjvisszatérítés kérdésére is. Amennyiben egy korábban megvásárolt utasbiztosítást az ügyfél nem vesz igénybe, mert nem utazik el, és ezt a szerződés kockázatba lépése előtt jelzi, az esetben a díjat a biztosítók visszatérítik.