Biztosítás munkanélküliségre

2020. április 6.

A koronavírus járvány következtében egyre több cég kénytelen leállítani a gyártását, szüneteltetni szolgáltatását. Néhány esetben ez elbocsájtásokkal is jár.

Erre az esetre is létezik megfelelő biztosítás, ami a feltételek teljesülése esetén, 6 hónapon keresztül kifizeti a nettó bér maximum 70%-át.

Ez jelentős könnyítés lehet egy olyan embernek akinek nincs több havi megtakarítása az ilyen helyzetre. Vagy ha van is, nem kell ehhez nyúlnia, hiszen a biztosító helytáll.

Kiegészíthető baleseti munkaképtelenséggel, illetve baleseti halál-, és rokkantság fedezettel is a szerződés.

Mire terjed ki a biztosítás?

1. Munkanélküliség:

Alkalmazotti jogviszonyban lévő biztosított személy önhibáján kívüli – munkáltató felmondása miatti – munkanélkülivé válása és regisztrált álláskeresőként történő regisztrációja.

2. Kiegészítő modulok:

Balesetbiztosítás
• Baleseti halál
• Baleseti eredetű rokkantság

Keresőképtelenségi biztosítás
• Baleset miatt tartós keresőképtelenség
• Betegség miatt tartós keresőképtelenség

Biztosított lehet az a magánszemély, aki 22–65 év közötti, Magyarországon él és foglalkoztatott,
1 éve azonos munkáltató alkalmazottjaként a heti munkaideje eléri a 30 órát.

Mikor nem térít a biztosító:

– nem köthet biztosítást az a személy, aki felmondás alatt áll, vagy keresőképtelen.

Munkanélküliség modul alapján nem nyújt szolgáltatást a biztosító:

– A munkaviszony közös megegyezéssel szűnik meg, vagy megszüntetését a biztosított kezdeményezi.
– A felmondás a biztosított hibájából következik be.
– A munkaviszony a Munkavállaló halála miatt szűnik meg.
– Próbaidő alatt, vagy határozott idejű munkaviszony lejártával történő megszűnés esetén.

Munkanélküliség modul 60 nap várakozási időt tartalmaz. Az önrész mértéke a munkaügyi központban történt regisztrációtól számított 60 nap.

A keresőképtelenség modul 30 nap várakozási időt és 30 nap önrészesedést tartalmaz.